Radio 68

Radio 68 keeps your memory alive by focusing on rare, overlooked, forgotten, ignored, misjudged, media-banned and non-commercial tunes, genres and artistes.

Radio 68 komt op voor bepaalde types muziek en woord die zelden of nooit (meer) ten gehore worden gebracht in een samenleving van mega, geld en glitter.  

 

 


www.radio68.be

Sixties, Blues, Poëzie en de Vrije Gedachte   

Wat is Radio 68?  
Radio 68 is een onafhankelijk, niet-commercieel en privé internetradiostation van de melomane broers Danny en Eddy Bonte. Danny draait art rock en progressive rock. Eddy draait sixties, blues, poëzie en het vrij vranke woord. 
Radio 68 komt op voor bepaalde types muziek en woord die zelden of nooit (meer) ten gehore worden gebracht in een samenleving van mega, geld en glitter.  
Radio 68 houdt de herinnering levend door te focussen op zeldzame, vergeten, over het hoofd geziene, onterecht opzijgeschoven, niet-commerciële en door de media verbannen artiesten, genres en muziekjes.

Show "My Generation & Blueside"
Alle geluiden en alle stemmen uit de jaren zestig. Zoals in de jaren zestig: alle muziektypes van toen, gemengd met een breed assortiment Woord, zoals poëzie, toespraken, interviews en straatgeluiden. De oorspronkelijke stemmen en geluiden, de voorlopers en inpsiratoren en iedereen die de geest van toen levendig houdt. Elke week  uitgelezen LP-nummers (zelfs volledige LP-kanten), b-kantjes, onuitgegeven nummers, vergeten versies, enz. En een special.
Inclusief "Blueside", dat de invloed van de blues op de jaren zestig illustreert: de artiesten die aan de wieg stonden van de sixties bluesboom, hun inspiratiebronnen en allen die de ware bluesvlam brandend houden. Onze blues is gesneden op cafémaat. Wij draaien de behoeders van de blues van toen en nu. Wij draaien geen snobistische ‘blends’, bluesrock of commercieel gedoe.  
 

Uitzendschema
’s Zondags: ononderbroken van  12 uur ‘s middags tot  middernacht. Zie www.radio68.be
Opnieuw beluisteren: http://www.radio68.be/specials 

Show "De Gedachten zijn Vrij" (Free Speech) 
Vrijheid is de eerste en belangrijkste waarde van de jaren zestig; vandaar de nadruk op de vrije gedachte en de vrijheid van meningsvorming. Radio 68 draait muziek, liederen, poëzie, getuigenissen, verhalen, toespraken, verklaringen, interviews – en nog meer Woord en Muziek. In alle talen en genres, van alle plaatsen en tijden. Met telkens een Special.
Die Gedachten zijn vrij, althans op Radio 68.  Zorg er met ons voor dat de gedachten vrij blijven. 

Uitzendschema
Maandag en dinsdag: ononderbroken van 12 uur ’s middags tot 20 uur. Zie www.radio68.be

DJ and Compiler Ed looking for that tune
DJ Ed handpicking that tune
 

Sixties, Blues, Poetry and Free Speech  
 

About Radio 68 
Radio 68 is an independent, non-commercial and privately owned internet radio station run by the melomaniac Bonte Bros. Danny & Eddy. Danny spins art rock and progressive rock. Eddy spins sixties, blues, Rolling Stones & Friends, poetry and real free speech.
Radio 68 advocates certain types of Music & Word which are seldom or never heard.
Radio 68 keeps the memory alive by focusing on rare, overlooked, forgotten, ignored, misjudged, media-banned and non-commercial tunes, genres and artistes.

Show 'My Generation & Blueside'
My Generation brings you all the sounds and all the voices of the sixties. In true sixties style: the many types of sixties music, mixed with a wide range of Word such as poetry, speeches, interviews, street noise, and so on. All the original sounds and voices, the forerunners and inspirators, and everyone who has kept the spirit alive. 
Each episode features a Special,  selected LP-tracks or even entire LP-sides, b-sides, unreleased tracks, overlooked versions, etc.
‘Blueside’ points out the major influence of blues music on the sounds of the sixties: we play the sixties blues boom creators, their inspirators and everyone who has kept the true blues flame burning. No snob blends, commercial trends or blues-rock. Strictly pub-sized. True keepers of the blues flame only. 

Broadcast schedule
Sundays, non-stop from 12 noon till 12 midnight,  Central European Time (Brussels, Rome)
See www.radio68.be
Listen Again: http://www.radio68.be/specials/

Free Speech 
Freedom is the core value of the sixties. Hence the importance of Free Speech.
Radio 68 brings you songs, music, stories, poetry, speeches, interviews, and even more Music and Word. Mixing eras, places, styles and languages. Each episode features a Special.
Speech is Free on Radio 68. Help us keeping it free.

Bradcast schedule
Mondays and Tuesdays, non-stop from 12:00 noon till 20:00 hrs., Central European Time (Brussels, Rome, Barcelona)
See www.radio68.be